Udzielaniem pomocy przy papierach celnych.

Fima celna, jest to agencja profesjonalnie zajmująca się reprezentowaniem osób oraz podmiotów przed Urzędem Celnym, dająca pracę ludziom, którzy mają, dokument na zajmowanie się zawodem celnego agenta. Głównie służy udzielaniem wsparcia przy formalnościach celnych. Co więcej agencja celna Białystok zajmuje się oferowaniem pomocy w zakresie działań połączonych z celnymi formalnościami, to znaczy, że występuje przed Urzędem Celnym jako reprezentant swoich klientów. Agencja celna ma sporo obowiązków. Do jej podstawowych oraz najważniejszych zadań należy robienie celnych zgłoszeń. Jest to kluczowa funkcja agencji. Ponadto agencja celna Białystok przygotowuje dokumentację do eksportowych odpraw a także importowych oraz zajmuje się formalnościami związanymi z podatkami akcyzowymi. Nie należy również pominąć, iż agencja celna Białystok również oblicza i ukazuje w zgłoszeniu celnym, sumę opłat przywozowych lub wywozowych. Oszczędza to sporo czasu kontrahentom, dlatego że o wszystko troszczy się agencja Białystok. Agencja wiąże się też z możnością przyśpieszenia procedury, ponieważ nieraz korzysta z ekspresowych lub też uproszczonych technik odprawy celnej. Jednakże celna agencja Białystok, jest tylko reprezentantem importera, dlatego że to właśnie na nim w dalszym ciągu jest odpowiedzialność za towar i przymus sprawdzenia, czy towary są w stanie być przywiezione do innego kraju. Tym wszystkim zajmuje się celna agencja Białystok.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *